Nijdamstra Stichting

De familievereniging van de geslachten Nijdam, Nieuwdam, Wynia, Wijnja, Wienia, Vleer en andere nazaten van Willem Willems de Oude.

De Nijdamstrafilm

Een van de voordelen van het digitaliseren van de oude jaargangen van de Nijdamstra Tynge is dat het huidige bestuur wordt geconfronteerd met zijn eigen verleden. Zo kunnen we bijvoorbeeld de verschillende familiedagen die zijn gehouden voorbij zien komen.

En dan wordt er opeens vanaf 1954 (6e jaargang, nr. 3) gesproken over een Nijdamstrafilm. Het toenmalige bestuur heeft vanaf de tweede familiedag in 1954 en later nog in 1962 en 1968 filmopnames gemaakt. Wij als huidig bestuur vreesden reeds, dat deze film onvindbaar zou blijken, aangezien er in 1989 een moeilijke bestuurs-wisseling heeft plaatsgevonden, waarbij de oudstgediende van het huidige bestuur (Theunis Nijdam), samen met de te vroeg overleden Henk Nijdam (wiens dochter Lonneke nu in ons bestuur vertegenwoordigd is) het stokje overnamen van de toenmalige voorzitter (toen al reeds ver in de 80) tijdens wat een opheffingsvergadering had zullen zijn, maar een doorstart bleek. Dit liet de oud-voorzitter in opperste vertwijfeling en verwarring achter, zodat het nieuwe bestuur het zonder zijn steun moest doen, maar ook zonder het archief dat tot op dat moment was opgebouwd (en dat vele decennia besloeg).

Gelukkig echter bleek de film nog bij een van de huidige bestuursleden te zijn! Het gaat om een 8 mm film. Het bestuur heeft hierop contact opgenomen met het Fries Film Archief te Leeuwarden, dat na het bekijken van de film dadelijk interesse toonde om de film aan te nemen ter conservering en ter digitalisering. De film is dus voor het eerst sinds lange tijd weer te bekijken. Hij staat op het Youtube-kanaal van het Fries Film Archief en er is een link naar de film op onze website geplaatst. Op 22 juni jl. tekende de voorzitter uit naam van de stichting de beheerovereenkomst met het Film Archief.

Wij zijn blij dat deze film weer tot leven is gewekt en roepen alle leden op hem (nog eens) te bekijken. Wij horen het graag als u er bij bent geweest of mensen op de film herkent.

Han Nijdam

 

De link naar de film:

 

https://www.youtube.com/watch?v=QRO618T511E&feature=youtu.be