Nijdamstra Stichting

De familievereniging van de geslachten Nijdam, Nieuwdam, Wynia, Wijnja, Wienia, Vleer en andere nazaten van Willem Willems de Oude.

Nijdam families 

Parenteel van Willem Willems Nijdam tot ca. 1800. 

NB Aan juistheid en compleetheid van de gegevens wordt gewerkte met inzet van een beroepsgenealoog.

Parenteel Willem Willems Nijdam

De Franeker tak van de familie:

www.redmeralma.nl

Friese (boeren)families

Familiewebsite Galama en Galema:
www.galamas.nl

Familiewebsite Cnossen Knossen

www.cnossen.frl/

Familiewebsite Andringa

www.andringaonline.nl/

Familiewebsite Hettinga
www.hettingastichting.nl/

Genealogie

Digitale inventaris van grafstenen in Nederland:
www.graftombe.nl/

Hoofdbron voor genealogisch onderzoek in Friesland:
www.allefriezen.nl

Hoofdbron voor genealogisch onderzoek in Groningen:
www.allegroningers.nl

Hoofdbron voor genealogisch onderzoek in Drente:
www.alledrenten.nl

In de Nederlandse Familienamen Bank zijn meer dan 320.000 familienamen opgenomen:
www.cbgfamilienamen.nl

Historische documenten met persoonsgegevens:
www.wiewaswie.nl

Historie Friesland

Historie van het dorp Irnsum (Jirnsum), gelegen nabij Nijdamstra State:
www.irnsum.nl

Artikel over De Nieuwe Dam in de Middelzee:
De nieuwe dam

Historie van Noordoost Friesland (Dokkum e.o.):
www.hvnf.nl/

Blog van de Historische Vereniging Noordoost Friesland te Dokkum:
sneuperdokkum.blogspot.nl

Informatie over o.a. Friese zilversmeden en geboortelepels:
zilverstudie.nl

Stinzen en states in Friesland:
www.stinseninfriesland.nl

Historie algemeen

Het nationaal archief:
www.nationaalarchief.nl/

Historische kaarten 

Historisch Geografisch Informatiesysteem, bevat o.a. alle boerderijen en percelen in Friesland:
www.hisgis.nl/

Fries kaartenkabinet:

www.frieskaartenkabinet.nl

Overige bronnen

De beginsite voor archiefonderzoek met 86 deelnemende organisaties:
www.archieven.nl/nl

Database met ruim 11 miljoen Nederlandstalige krantenpagina's:
www.delpher.nl/nl/kranten

Krantenarchief Noord Nederland:
www.dekrantvantoen.nl

Archief van de Leeuwarder Courant:
www.archiefleeuwardercourant.nl

Digitaal geheugen van cultureel Nederland:
www.geheugenvannederland.nl

Tools en hulpjes

Praktijktips voor genealogisch onderzoek (en meer):
www.fasol.nl/10-websites-om-online-je-stamboom-uit-te-zoeken/

Woordenboek voor historische woorden en begrippen:
home.planet.nl/~dumon002/woordenboek/alfa.html

Algemene startpagina voor genealogie:
genealogie.startpagina.nl/
 

Organisaties

Tresoar – Centrum voor historisch en genealogisch onderzoek in Friesland:
www.tresoar.nl

Fryske Akademy - Wetenschappelijk onderzoek naar de Friese taal, geschiedenis en cultuur:
www.fryske-akademy.nl/

HCL – Gemeentearchief Leeuwarden (incl. voormalig Idaarderadeel):
historischcentrumleeuwarden.nl/

Fries Scheepvaart Museum te Sneek (o.a. digitale foto collectie):
friesscheepvaartmuseum.nl/

Museum voor Grou en omstreken (v/h dorp Grouw) in Friesland:
museumhertfanfryslan.nl/nl/

Website van NGV – Nederlandse Genealogische Vereniging:
www.ngv.nl

CBG Den Haag – Centrum voor Familiegeschiedenis:
cbg.nl/