Nijdamstra Stichting

De familievereniging van de geslachten Nijdam, Nieuwdam, Wynia, Wijnja, Wienia, Vleer en andere nazaten van Willem Willems de Oude.

Erelid

Op 16 april 2016 reikte voorzitter Theunis Nijdam aan oudgediende, jaren lang medewerker aan website en bestandsbeheer en bestuurslid Geert van der Velde de zilveren Nijdamstra penning uit als blijk van waardering voor zijn vele werkzaamheden voor de stichting.

 

 

De familiedag op 21 april 2018 werd door de nieuwe voorzitter Han Nijdam feestelijk geopend met het uitreiken van de gouden Nijdamstra penning aan Theunis Nijdam. Samen met Henk Nijdam heeft hij in 1989 de Nijdamstra Stichting een doorstart bezorgd. Theunis was jarenlang voorzitter van de stichting en heeft bergen werk voor de stichting verricht.