Nijdamstra Stichting

De familievereniging van de geslachten Nijdam, Nieuwdam, Wynia, Wijnja, Wienia, Vleer en andere nazaten van Willem Willems de Oude.

Bestuur

Han Nijdam

voorzitter

Harry Nijdam

secretaris

Geert van der Velde

bestandsbeheer

Knillis Nijdam

website / 
penningmeester

Lonneke Doornbos-Nijdam

algemeen

Voor vragen over uw lidmaatschap kunt u contact opnemen via het email adres leden[at]nijdamstra.nl ( [at] = @)